Verhogen deelplafond 2021 subsidieregeling MIT paragraaf 4 en 5 RenD samenwerkingsprojecten

Datum besluit: 31 augustus 2021


Innovatieve ondernemers zijn van groot belang voor de Zuid-Hollandse economie. Zij zorgen ervoor dat we als regio voorop kunnen blijven lopen en kunnen concurreren op wereldniveau. Denk aan het testen, ontwikkelen en invoeren van nieuwe technieken als big data of robotisering. Of aan slimme samenwerkingsvormen tussen bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen. Daarom ondersteunt de provincie ondernemers bij het creëren van producten en diensten waar de nieuwe economie om vraagt. Dit doen we o.a. met de subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT). Met dit besluit verhogen we het subsidieplafond voor de MIT R&D samenwerkingsprojecten. De aanvraagperiode voor deze subsidie is reeds geopend en sluit op 9 september 2021 om 17:00. Na de sluiting worden alle aanvragen beoordeeld door een externe onafhankelijke deskundigencommissie. Op www.pzh.nl/mitzh is hier meer informatie over te vinden.

Besluittype: GS Besluit