Verkenning Regiodeal Waterwegregio

Datum besluit: 09 november 2021


In opdracht van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland is een Verkenning naar de haalbaarheid van een Regiodeal voor de Waterwegregio uitgevoerd. Een Regiodeal is een samenwerking tussen Rijk, provincie en gemeenten om de kracht van de regio te versterken. De inzet hierbij is erop gericht om de kwaliteit van leven, wonen en werken in de regio te verbeteren. Uitkomst van de Verkenning is dat er goede mogelijkheden zijn tot een betere en meer effectieve samenwerking, maar dat een proces gericht op een Regiodeal nu niet haalbaar is. De gemeenten willen hun goed lopende samenwerking voortzetten en een meer intensieve samenwerking rond het thema 'Leven Lang Ontwikkelen'. Van belang daarbij is 'een leven lang' perspectief te geven aan kinderen en volwassenen en aan lager- en hoger opgeleiden. Denk hierbij aan de stap vanuit huis naar werk, vanuit school naar werk of van werk naar ander werk.

Besluittype: GS Besluit