Verklaring Impuls Agenda Greenport 3.0

Datum besluit: 16 mei 2017


De provincie Zuid-Holland zet zich al actief in voor de tuinbouwsector. Wij willen dat de sterke positie van de Greenports op het gebied van veredeling, productie, logistiek en handel in de wereld gehandhaafd blijft. Wij dragen bij aan modernisering, herstructurering, verduurzaming en innovatie en pakken deze opgaven in samenhang met andere opgaven in de gebieden (energie, vervoer) op. Wij faciliteren het proces van netwerkvorming en samenwerking tussen de stakeholders. In dit kader heeft  de provincie Zuid-Holland het afgelopen half jaar samen met partijen uit het bedrijfsleven, de overheden en de kenniswereld de impulsagenda Greenport 3.0 opgesteld. De impulsagenda Greenport 3.0 wil doorbraken realiseren die projecten in de verschillende Greenportregio’s een stap verder brengen. Gedeputeerde Bom-Lemstra zal op 23 mei 2017 de verklaring impulsagenda Greenport 3.0 ondertekenen, waarmee de provincie verklaart, zoveel als in hun vermogen ligt, de doelstelling en het realiseren van de benoemde opgaven (doorbraken) van de impulsagenda Greenport 3.0 te bevorderen en uit te dragen en zich daarvoor actief in te zetten.

Besluittype: GS Besluit