Voortgangsrapportage implementatie Omgevingswet Q2 en geactualiseerd Invoeringsplan Omgevingswet

Datum besluit: 28 september 2021


De voortgang van de implementatie van de Omgevingswet binnen de provincie Zuid-Holland wordt gemonitord en er wordt elk kwartaal een rapportage over opgesteld. Tevens is het invoeringsplan Omgevingswet geactualiseerd naar aanleiding van het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Besluittype: GS Besluit