Wet algemene regels herindeling Herindelingsadvies Hoeksche Waard

Datum besluit: 17 januari 2017


Najaar 2016 heeft het Herindelingsontwerp Hoeksche Waard voor iedereen ter inzage gelegen. Hier zijn 1.585 zienswijzen van inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en medeoverheden en van de vijf gemeenteraden op binnengekomen, zowel instemmend als afwijzend. De zienswijzen zijn beantwoord in het Verslag zienswijzen herindelingsontwerp Hoeksche Waard. Gedeputeerde Staten hebben tevens het Statenvoorstel voor het Herindelingsadvies Hoeksche Waard vastgesteld. Hierin wordt naar aanleiding van de zienswijzen de herindelingsdatum vervroegd naar 1 januari 2019 en niet langer een ambtelijke fusie geadviseerd vooruitlopend op de herindeling. Het Statenvoorstel voor het Herindelingsadvies Hoeksche Waard en de bijlagen zijn via onderstaande koppelingen in het Staten Informatie Systeem te vinden.

Statenvoorstel - Wet algemene regels herindeling Herindelingsadvies Hoeksche Waard

Wet algemene regels herindeling Herindelingsadvies Hoeksche Waard Advies

Wet algemene regels herindeling Herindelingsadvies Hoeksche Waard Verslag zienswijze

Wet algemene regels herindeling Herindelingsadvies Hoeksche Waard bijlage 12 2 Evaluatie regionale samenwerking

Wet algemene regels herindeling Herindelingsadvies Hoeksche Waard bijlage 12 3 Onderzoek bestuurlijke toekomst

Wet algemene regels herindeling Herindelingsadvies Hoeksche Waard bijlage 12 5 Financiele scan

Wet algemene regels herindeling Herindelingsadvies Hoeksche Waard bijlage 12 6 Verslag open overleg

Besluittype: GS Besluit