Wijziging Subsidieregeling molens Zuid-Holland

Datum besluit: 18 april 2017


De provincie Zuid-Holland wil het cultureel erfgoed, waaronder molens, doorgeven aan toekomstige generaties. Met de Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013 (hierna te noemen regeling) houdt de provincie de molens in stand en tevens in goede staat. Moleneigenaren kunnen via deze regeling subsidie aanvragen voor het draaien van hun molens, voor onderhoud (aanvullend op de subsidiemogelijkheid van het Rijk) en voor groot onderhoud. Maar liefst 98% van de moleneigenaren in Zuid-Holland vraagt subsidie aan voor onderhoud en voor de in 2016 toegevoegde mogelijkheid subsidie aan te vragen voor groot onderhoud kwamen ook veel aanvragen binnen. Met dit besluit wordt de regeling verlengd tot 1 juli 2020 en worden enkele wijzigingen aangebracht om beter aan te sluiten bij de praktijk en de systematiek van het Rijk (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed).

Besluittype: GS Besluit