Wijzigingsbesluit subsidieregeling MKB Innovatiestimulering topsectoren ZH en deelplafonds en tijdvakken

Datum besluit: 07 maart 2017


lnnoverende MKB bedrijven binnen de topsectoren kunnen binnenkort weer een beroep doen op de subsidieregeling MKB lnnovatiestimulering Topsectoren (MlT) Zuid-Holland. Voor een innovatie adviesproject of een haalbaarheidsproject kan de aanvraag vanaf 11 april 2017 09:00 tot 7 september 2017 17:00 worden ingediend en is het deelplafond € 3.072.000,-.Bij deze aanvragen wordt het 'wie het eerst komt, die het eerst maalt' principe toegepast. Voor een R&D Samenwerkingsproject kan de aanvraag vanaf 3 juli 2017 09:00 tot en met 7 september 2017 17:00 worden ingediend en is het deelplafond € 6.912.000,-. Ook is de subsidieregeling op een aantal technische punten gewijzigd. Onder andere is het maximaal aan te vragen subsidiebedrag voor een haalbaarheisproject nu € 25.000,-, dit was voorheen € 50.000,-. ln de toelichting bij de regeling vindt u hier en over de overige wijzigingen uitleg. Als u meer informatie wenst nodigen wij u uit om aan onze informatiebijeenkomst op 15 maart 2017 deel te nemen. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via de uitnodiging die u op onze website kunt vinden. Voor meer informatie kunt u terecht op:www.ozh.nl/mitzh

Wijzigingsbesluit subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland en deelplafonds en tijdvakken GS-brief

Wijzigingsbesluit subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland en deelplafonds en tijdvakken

Besluittype: GS Besluit