Zienswijze Provincie Zuid-Holland op herindelingsontwerp Vijfheerenlanden

Datum besluit: 31 januari 2017


Gedeputeerde Staten hebben het statenvoorstel Zienswijze Provincie Zuid-Holland op het herindelingsontwerp Vijfheerenlanden vastgesteld. Het ontwerp is vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Utrecht. In de zienswijze wordt aangegeven dat Zuid-Holland zich kan vinden in de herindeling van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Geen instemming heeft echter de keuze in het ontwerp om de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht te vestigen. De bezwaren hiertegen zijn van procedurele en inhoudelijke aard. Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben nagelaten om een afweging te maken tussen beide provincies. Wij menen wel degelijk dat onze provincie de nieuwe gemeente veel te bieden heeft. Ook wordt in de zienswijze gewezen op de gevolgen voor de inwoners, ondernemers en instellingen in het gebied van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, doordat huidige goed lopende samenwerkingen moeten worden beëindigd bij vestiging. Na vaststelling van ontwerp zienswijze door Gedeputeerde Staten wordt op 7 februari 2017 door de provincie een openbaar gesprek georganiseerd in de Vijfheerenlanden. Op deze avond willen GS de gevoelens ophalen die leven onder de inwoners, ondernemers en instellingen in het gebied. De opbrengst van de avond kan door PS worden betrokken in hun beraadslagingen over dit onderwerp. De documenten behorende bij de Zienswijze Provincie Zuid-Holland op het herindelingsontwerp Vijfheerenlanden treft u aan via onderstaande links naar het Staten Informatie Systeem.

Statenvoorstel Zienswijze Provincie Zuid-Holland op het herindelingsontwerp Vijfheerenlanden

Herindelingsontwerp Vijfheerenlanden van GS-Utrecht

Zienswijze van Provinciale Staten van Zuid-Holland op het Herindelingsontwerp Vijfheerenlanden

Verslag van het open overleg van 1 november 2016

Zienswijze Molenwaard en Giessenlanden

Zienswijze Gorinchem

Zienswijze samenwerkingsverbanden ZHZ

Besluittype: GS Besluit