Burgers ruimte en vertrouwen geven
"Het zijn de gemeenten die ervoor moeten zorgen dat burgers zich weer gaan opstellen als mede-eigenaar van de samenleving"

Dat is voor de gemeentebesturen één van de belangrijkste opgaven in de komende 4 jaar. Als we willen dat burgers zich opstellen als mede-eigenaar van de samenleving, dan hoort daar ook bij dat we burgers ruimte geven. Ruimte en vertrouwen.” Dat zei commissaris Jaap Smit in zijn openingstoespraak van het congres van de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten (VZHG) op 16 mei 2014 in Spijkenisse. Het thema van het congres was (de opbouw van) de ‘civil society’. Lees de hele toespraak