Gezamenlijke aanpak leegstaande kantoren Capelle aan den IJssel - Reacties
Capelle aan den IJssel wil samen met de provincie, de MRDH en het rijk de problematiek van leegstaande kantoren op locatie RIVIUM aanpakken. De leegstand van ruim 30% vraagt een innovatieve integrale benadering. “We moeten de problematiek in regionaal verband aanpakken. Door slim en kritisch te plannen kan de provincie een belangrijke bijdrage leveren”, aldus commissaris van de Koning, Jaap Smit, op donderdag 10 november tijdens zijn officiële werkbezoek aan Capelle aan den IJssel.

De provincie biedt met het actieprogramma Slim Ruimtegebruik maatwerk bij leegstaande kantorenlocaties. De uitgangspunten van dit programma zijn doorvertaald in de kantorenvisie van de MRDH. Capelle wil haar eigen aanpak koppelen aan die regionale en provinciale programma’s en de verbinding leggen met de Nationale Kantorentop van het ministerie van I&M. Met een dergelijke integrale benadering moet de leegstand bestreden worden.

Gemeentelijke samenwerking

Niet alleen bij kantorenleegstand zoekt Capelle aan den IJssel actief de samenwerking. “Met genoegen heb ik kennis genomen van de samenwerking met Krimpen aan den IJssel en Zuidplas op het gebied van ICT, bedrijfsvoering en sociale zaken”, aldus de commissaris. “En dat wordt in de toekomst met inbreng van Gouda, Krimpenerwaard en Waddinxveen wellicht nog verder verbreed. Dat kan positieve effecten hebben op de kwaliteit en de efficiency van de dienstverlening van de gemeenten.” Naast de aanpak van de leegstand wordt ook bekeken hoe de bereikbaarheid van RIVIUM verbeterd kan worden door mogelijke uitbreiding van het Waterbusnetwerk en het doortrekken van de Parkshuttle tot aan de rivieroever.

Bereikbaarheid

Het college van B&W van Capelle aan den IJssel vroeg tijdens het werkbezoek aandacht voor de bereikbaarheid van de regio Rotterdam-Oost. Recent ANWB (Algemene Nederlandse Wielrijders Bond) onderzoek wees uit dat weggebruikers de N210 Krimpen aan den IJssel / Algerabrug als grootste knelpunt ervaren. De provincie vindt dat ook een oplossing voor de Brienenoord / Algeracorridor belangrijk is. Momenteel worden oplossingen onderzocht voor de knelpunten in de regio Rotterdam – Den Haag. De uitkomsten daarvan worden naar verwachting in juli volgend jaar met de minister besproken. De minister heeft inmiddels € 200 miljoen uitgetrokken voor het oplossen van verkeersknelpunten die uit dit onderzoek voortkomen.

Gemeenteraad en middenveld

Jaap Smit rondde zijn werkbezoek af met gesprekken met fractievoorzitters van de gemeenteraad en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. Daarbij werd onder meer gesproken over uitdagingen voor de toekomst, de huisvesting van vergunninghouders en monumentenzorg. Jaap Smit: “Capelle aan den IJssel groeide in een halve eeuw uit van een klein kerkdorp naar een gemeente met ruim 66.000 inwoners met circa 115 nationaliteiten. De uitdagingen zijn in omvang met de gemeente meegegroeid en ik heb vandaag kunnen constateren dat de gemeente met haar sterke structuur en identiteit goed gesteld staat om de toekomst met vertrouwen tegemoet te treden.”


Meer informatie

Volg @zuid_holland op Twitter