Werkbezoek Voorschoten
Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland, bezocht op 16 juni 2016 de gemeente Voorschoten. “Een prachtige, dynamische en groene woongemeente.”

Tijdens een rondrit heeft de commissaris een beeld gekregen van Krimwijk, Villa Voorschot, Dobbewijk, het NS-station en de Duivenvoordecorridor.

Met het college, de raad, organisaties en bedrijven heeft hij gesproken over de gezondheidszorg, de infrastructuur, de vluchtelingenopvang de regionale samenwerking en de Duivenvoordecorridor. Dit waren open en prettige gesprekken waarin iedereen aangaf waar hij trots op is, en ook zijn zorgen zijn gedeeld.

Burgemeester Jeroen Staatsen praatte Jaap Smit in Krimwijk bij over de in de jaren 30-stijl gebouwde wijk met vrijesectorkoopwoningen, huur- en sociale huurwoningen, een basisschool en kinderopvang. “Het is zichtbaar dat met het ambitieuze concept voor de woningen en de openbare ruimte een mooie woonomgeving is gerealiseerd waar ook de archeologische waarde in de vorm van het veenpad een plek heeft.”

Eigenaarschap, Villa Voorschot

Ook is Villa Voorschot besproken, een initiatief van een groep ouders van jongvolwassenen met onder andere autisme. De ouders werkten samen met de gemeente Voorschoten voor de grond, zorgverlener ASVZ om de zorgverlening te realiseren en woningcorporatie de Sleutels uit Leiden, om het gebouw te ontwikkelen en te verhuren. Een mooi voorbeeld van sociaal maatschappelijk ondernemen.

Jaap Smit: “Ik vind het belangrijk dat mensen zich geen klant van de samenleving en overheid voelen, maar eigenaar zijn. Voor mij is Villa Voorschot daarvan een prachtig voorbeeld. Jonge mensen met een beperking wonen en werken samen in de buurt, mede dankzij de grote inzet van hun ouders.”

Bereikbaarheid, NS-station en Lammenschansplein

Rond het NS-station van Voorschoten zijn nieuwe parkeerplaatsen gerealiseerd en is groen aangelegd. Dagelijks stappen zo’n 2700 reizigers in of uit. Het volgende plan is om 1000 plekken voor fietsen te creëren. Daarover moeten nog financieringsafspraken worden gemaakt met ProRail en de provincie. Het station is belangrijk voor de bereikbaarheid van Voorschoten.

“In de gesprekken met college, raad, bedrijven en inwoners is de breed gedeelde zorg over de bereikbaarheid over de weg bij Lammenschansplein mij nog duidelijker geworden en ook de urgentie om niet te wachten met de aanpassing tot 2020”, zegt Jaap Smit.

Cultuurhistorie

Hij bezocht ook de Dobbewijk, een wijk waar wonen, werken en monumentbehoud samengaan. Daarna ging hij naar de Duivenvoordecorridor: Een gebied met grote landschappelijke en cultuurhistorische waarde.

Jaap Smit: “Het is belangrijk dat Voorschoten en Leidschendam-Voorburg de handen ineen hebben geslagen om te zorgen dat de cultuurhistorische waarden van het gebied zoveel mogelijk behouden blijven.”


Volg Zuid-Holland op Twitter