Giessenlanden sterk en duurzaam
Giessenlanden heeft zich tijdens het ambtsbezoek van de commissaris van de Koning op donderdag 26 oktober gepresenteerd als sterke gemeente met een duurzaam karakter. “Giessenlanden heeft een sterk bestuur dat klaar is voor de toekomst en kent veel bedrijven en organisaties die ervoor zorgen dat het een van de meest duurzame gemeenten van Nederland is”, aldus Jaap Smit.

Een solide college en vruchtbare samenwerking met de gemeenteraad vormen de basis voor de kracht van het bestuur dat zich focust op leefbaarheid en aantrekkelijkheid, op een krachtige economie en een klimaatrobuuste omgeving. Smit: “In een gezonde democratie is het belangrijk dat meningsverschillen in de politieke arena worden uitgevochten. Tegelijkertijd moeten wethouders en raadsleden zich altijd bewust blijven van het feit dat zij samen de gemeente moeten besturen in dienst van de inwoners. In Giessenlanden gebeurt dat op een uitstekende manier.”

Duurzaamheid

Naast de gesprekken met het college en de fractievoorzitters sprak de commissaris ook uitgebreid met bedrijven en organisaties. Die hebben elkaar gevonden in een gemeenschappelijk streven naar duurzaamheid. Albron, de grootste Nederlandse cateraar, heeft duurzaamheid als speerpunt. Ook agrariër Arie Aanen met 65 melkkoeien heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. Hij kiest niet voor schaalvergroting, maar voor koeien in de wei en 280 zonnepanelen op de stal waardoor hij zelfvoorzienend is. De woningbouwvereniging Kleurrijk Wonen werkt aan energiezuinige woningen met minimaal energielabel C en het project Noordeloos Duurzaam streeft dezelfde doelstelling na. “Prachtige lokale initiatieven die naadloos aansluiten bij de provinciale ambities voor schone energie die wij vormgeven met onder meer de warmterotonde en windenergie”, concludeert de commissaris.

Ontwikkeling regio

Per 1 januari 2019 gaat Giessenlanden samen met Molenwaard verder als gemeente Molenlanden. Jaap Smit: “De 2 sterke gemeenten zullen hiermee verder aan kracht winnen. Een belangrijke opgave voor deze nieuwe gemeente is om bij te dragen aan de ontwikkeling van de gehele regio. De provincie gaat eraan bijdragen dat de kwaliteiten van deze regio in het zuiden van Zuid-Holland verder worden versterkt. Er liggen grote opgaven op het gebied van waterveiligheid, duurzame landbouw, bodemdaling, verkeer en vervoer en verstedelijking rond Drechtsteden en Gorinchem die we alleen samen kunnen uitvoeren.”