Hendrik-Ido-Ambacht werkt zelfbewust aan duurzame groei in de Drechtsteden - Reageren
Hendrik-Ido-Ambacht werkt samen met de andere zes gemeenten van de Drechtsteden aan duurzame groei in het gebied. Tot 2030 willen de Drechtsteden 25.000 woningen bouwen en het aantal banen met 30.000 laten stijgen. Tegelijkertijd moet de regio aantrekkelijk blijven om te wonen met oog voor duurzaamheid en groen. Deze ambities werden uitgesproken tijdens het ambtsbezoek van commissaris van de Koning Jaap Smit op woensdag 15 november aan de gemeente.

Het college van burgemeesters en wethouders presenteerde de ontwikkelingen die bijdragen aan de Groeiagenda Drechtsteden 2030. Zo gaat de gemeente verder met de ontwikkeling van bedrijventerrein Antoniapolder waar ook het Waterbusplein wordt gerealiseerd, met naast bedrijfsruimten ook horeca en sportfaciliteiten. In dit gebied schept de gemeente ruimte voor vernieuwende en hoogwaardige bedrijven in de maritieme maakindustrie. De provincie ondersteunt dit gemeentelijke initiatief. Daarnaast wordt het nieuwe bedrijventerrein Ambachtsezoom ‘cradle to cradle’ doorontwikkeld wat past binnen de ambitie van energieneutraliteit in 2020.

Wonen

In de Volgerlanden is een ruim opgezette woonwijk gerealiseerd met 4.000 woningen en 40% sociale woningbouw. Daarmee is Hendrik-Ido-Ambacht nagenoeg volgebouwd. Voor de toekomst wordt nog wel gesproken over bouwen aan de Noordoevers, waar in het verleden de scheepssloperijen waren gevestigd. Dit project zou een belangrijke bijdrage van de gemeente om de woonambitie van de Drechtsteden te realiseren. “Hendrik-Ido-Ambacht is zelfbewust en maakt haar ambities ook waar”, constateerde de commissaris. “In Drechtstedenverband heeft men de handen ineen geslagen voor een duurzame groei van de hele regio. Samen willen de gemeenten in 2050 energieneutraal zijn. Een gezamenlijke ambitie zorgt voor een gezamenlijke aanpak.”

Menselijke maat

De commissaris sprak tijdens zijn ambtsbezoek verder met de fractievoorzitters van de raad en maatschappelijke organisaties en bedrijven. Rode draad in alle gesprekken was de aandacht voor de menselijke maat, dit tot tevredenheid van de commissaris. “Je kunt prachtige ambities hebben, maar je moet het samen doen. Hier kom je mensen tegen die nog in de samenleving geloven en het vanzelfsprekend vinden om rekening te houden met elkaar. De inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht zijn betrokken en doen mee. Het gaat over de toekomst van hun gemeente, hun regio. Zeker in een groeiregio met 300.000 inwoners is het belangrijk dat je invloed hebt en mede-eigenaar kunt zijn van de ontwikkelingen. Aandacht voor participatie, betrokkenheid van inwoners en bedrijven, voor opleidingen in de regio, de aansluiting met de arbeidsmarkt en zorg voor de jeugd, tonen aan dat Hendrik-Ido-Ambacht werkt aan duurzame groei samen met de inwoners.”


Volg @zuid_holland op Twitter