Maatschappelijke AEX moet omhoog - Reageren
In Nederland groeit een nieuwe topsector van duizenden bewonersinitiatieven, ondernemende gemeenschappen, wijkondernemingen en social enterprises. Zij zijn van onschatbare maatschappelijke waarde en versterken de lokale economie. 700 initiatieven zijn beursgenoteerd aan de Maatschappelijke AEX en op 29 oktober presenteerde Kracht in Nederland hun earning power, de verhouding tussen betaalde en onbetaalde arbeid en de meervoudige waarde-creatie aan Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland.

Conclusie: voor meer maatschappelijk rendement moet het roer om. Daarvoor is nodig dat de samenwerking tussen sector en de overheid, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en fondsen intensiveert.

Maatschappelijke Stand van het Land

Jaap Smit bij de presentatie van de Maatschappelijke Stand van het Land 2015: "Deze initiatieven zijn van onmiskenbaar groot belang. De provincie heeft een rol om partijen bij elkaar te brengen. We willen de initiatieven uit onze samenleving verder helpen waar dat kan."

Bijna alle 700 initiatieven leveren meervoudige waarde op uiteenlopende sociale en economische domeinen middels een integrale aanpak, zoals:

  • verminderen armoede en sociale uitsluiting
  • leveren van informele zorg en energie in de wijk
  • vergroenen van buurten en wijken
  • mensen helpen aan werk
  • zorgen voor educatie

Meer ruimte

De eerste Maatschappelijke Stand van het Land geeft aan dat de huidige verkokerde aanpak van veel organisaties botst met de integrale en dynamische aanpak van initiatieven. Volgens Kracht in Nederland is winst te behalen uit meer regel- en experimenteerruimte voor leningen, aandelen, social impact bonds en crowdfunding naast ruilen en delen. Ook is een aangepast fiscaal regime voor deze sector gewenst.

Verder ziet Kracht in Nederland kansen om lokale en regionale economieën te versterken door de huidige visie op de (betaalde) arbeidsmarkt te verruimen en de ‘arbeidsmarkt van waarde’ te introduceren die betaald en onbetaald werk tot één arbeidsmarkt verbindt, waarbinnen uitruil van werk makkelijker wordt.

Waardering

Vrijwilligers die veel waarde produceren in deze sector, echte ‘BN-ers (Betrokken Nederlanders) nieuwe stijl’ moeten waardering krijgen in de vorm van een vergoeding of fiscale vrijstellingen. De behoefte aan menskracht kan bovendien zeer goed aangevuld worden met asielzoekers. Het mes snijdt dan aan 2 kanten: zij helpen maatschappelijke waarde produceren en leveren daarmee een zinvolle bijdrage voor zichzelf en voor Nederland.


Meer informatie