Installatie nieuwe Statenleden
Op 1 april 2015 zijn de 55 Statenleden beëdigd die op 18 maart 2015 zijn gekozen. Commissaris van de Koning, Jaap Smit, sprak het nieuwe parlement van Zuid-Holland toe. Hij vroeg de nieuwe Statenleden te werken aan een krachtig middenbestuur.

De rol van het provinciaal bestuur in een veranderende economie en in de participatie samenleving vraagt om een nieuwe kijk op samenwerken met grote steden, gemeenten en inwoners van Zuid-Holland. Ook wees de CdK (Commissaris van de Koning) op het belang van een sterke agenderende rol van Provinciale Staten om zo de koers van het provinciebestuur te kunnen bepalen.

Verkiezingsuitslag

Alle fractievoorzitters gingen vervolgens kort in op de verkiezingsuitslag en de eindrapportage van de informateur. Breed werd gedeeld dat de lage opkomst een punt van zorg is. In deze Statenperiode willen de fracties dan ook kijken hoe het democratisch gekozen middenbestuur dichter bij de inwoners van Zuid-Holland kan komen te staan.

Advies informateur

Het advies van de informateur om met de VVD, D66, CDA en SP formatiebespreking te starten om te komen tot een nieuwe coalitie, kon rekenen op een meerderheid in Provinciale Staten.