Samen sterk en vitaal
Samenwerking is het sleutelwoord voor een vitale toekomst. Dat was de centrale boodschap van de gemeente Wassenaar aan Jaap Smit tijdens zijn werkbezoek aan de gemeente op donderdag 30 juni 2016. Samenwerking met inwoners, bedrijven, organisaties, buurgemeenten en metropoolregio. En vanzelfsprekend ook de samenwerking tussen college, raad en de politieke partijen.

Bijna 26.000 mensen wonen in Wassenaar in een overwegend bosrijke omgeving met een deels beschermd dorpsgezicht, waaronder de landgoederenzone, en een duingebied. Maar niets gaat vanzelf. Zo lieten inwoners, bedrijven, organisaties en politiek de commissaris van de Koning weten. Iedereen werkt hard samen om de opgaven van vandaag en de uitdagingen van morgen op te kunnen pakken. De Rijkstraatweg (N44) en de ontwikkeling van Valkenburg zijn aan de orde geweest in de gesprekken met het college en de raad. “Ik zie een oase in een dichtbevolkt gebied met veel ontwikkelpotentieel in de landgoederenzone”

Samenwerking

Nauwe samenwerking met de buurgemeenten Leidschendam-Voorburg en Voorschoten op het gebied van de drie decentralisaties (AWBZ naar WMO, Participatiewet en Jeugdwet) heeft ook geleid tot een gezamenlijke sociale dienst. Daarnaast werkt Wassenaar aan de noordkant samen met Katwijk en Leiden en maakt het deel uit van de Metropoolregio Rotterdam - Den Haag waarin verkeer en vervoer centraal staan. Sterke verhoudingen met de partners is essentieel voor de bestuurskracht van Wassenaar. Jaap Smit: “Het gaat mij niet om groot, groter, grootst. Uiteindelijk gaat het erom dat de burger zich thuis voelt in zijn/haar omgeving en geen klant van de samenleving en overheid is, maar eigenaar. Het bestuur heeft de capaciteit om de samenwerking goed te laten lopen”.

Grote klasse

“Wassenaar is een sterke gemeente waar mensen prachtig kunnen wonen. Wassenaar is gastvrij en deelt dat met anderen. Ik heb bijzonder veel waardering voor de vele vrijwilligers en de brede hulp die gegeven wordt en ook dat Wassenaar ieder jaar tussen november en april zorgt voor tijdelijke opvang van asielzoekers en vluchtelingen zorgt. En dat niet alleen; Wassenaar voldoet ruim aan haar taakstelling voor de huisvesting van statushouders. Dat vind ik grote klasse”, aldus Jaap Smit.


Volg Zuid-Holland op Twitter