Jaap Smit brengt ambtsbezoek aan Leidschendam-Voorburg
Commissaris van de Koning Jaap Smit bracht donderdag 7 september een ambtsbezoek aan de gemeente Leidschendam-Voorburg waar hij op de hoogte werd gebracht van alle recente ontwikkelingen en toekomstige uitdagingen waar de gemeente voor staat.

Commissaris van de Koning Jaap Smit bracht donderdag 7 september een ambtsbezoek aan de gemeente Leidschendam-Voorburg waar hij op de hoogte werd gebracht van alle recente ontwikkelingen en toekomstige uitdagingen waar de gemeente voor staat. “Leidschendam-Voorburg is een dynamische gemeente met twee gezichten midden in de metropool: het is een groene woongemeente van 75.000 inwoners met een groots en uitgestrekt open veenweidegebied. Dat zorgt voor uitdagende opgaven in zowel woningbouw als in groen, water en recreatie. College, gemeenteraad en maatschappelijke organisaties werken nauw samen om de lokale en regionale opgaven uit te voeren”, aldus Jaap Smit.

Het college van B&W maakte de commissaris deelgenoot van de samenwerkingsrelaties met Voorschoten en Wassenaar en met de gemeenten in de metropoolregio Rotterdam – Den Haag. Samen met Voorschoten en Wassenaar wordt uitvoering gegeven aan het gebiedsprogramma Duin Horst & Weide. Het is een open gebied met verbindingen tussen de duinen, de landgoederenzone, het strandwallenlandschap, de droogmakerijen en het veenweidegebied. Doel is om ervoor te zorgen dat mensen nog meer kunnen genieten van het groen en dat de biodiversiteit in het gebied wordt bevorderd. Ook werd stilgestaan bij de bestuurlijke toekomst van de regio.

Woningbouw en regionale samenwerking

Na het gesprek met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties sprak de commissaris met de fractievoorzitters. Gesproken werd over regionale woningbouw met als uitgangspunt; evenwichtigheid van woningbouw in de regio en leidend tot meer doorstroommogelijkheden. De ambitie is om duurzaam te bouwen aan levensloopbestendige en betaalbare woningen in mooie wijken liefst dicht bij het openbaar vervoer. Tot slot is gesproken over de samenwerking binnen de metropoolregio Rotterdam – Den Haag.


smit in voorburg

Commissaris Jaap Smit overhandigt de kaart van Zuid-Holland aan Klaas Tigelaar, burgemeester van Leidschendam-Voorburg.

Volg @zuid_holland op Twitter