Statenontmoeting 2015: 'Next Economy' in Zuid-Holland - Reacties
Zuid-Holland is klaar voor de ‘Next Economy’. Een duurzame en innovatieve economie, gebaseerd op (informatie)technologie, herbruikbare grondstoffen en slimme diensten. ‘Next Economy’ stond centraal tijdens de jaarlijkse Statenontmoeting van de provincie Zuid-Holland, die 2 oktober voor de elfde maal werd gehouden. Op locatie van Priva in De Lier sprak Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland, voor een gehoor van een kleine 400 ondernemers, bestuurders en politici: “Innovatie lukt alleen als we de handen ineenslaan. De weg naar de ‘Next Economy’ is er 1 van meer delen en optimaal samenwerken."

Priva is 1 van de innovatieve bedrijven in de gemeente Westland en stond als gelegenheidslocatie van de Statenontmoeting symbool voor de ‘Next Economy’. Andere bedrijven presenteerden zich eveneens zodat een innovatielab was gecreëerd waar bezoekers netwerkten en kennis uitwisselden.

Jaap Smit: “De ‘Next Economy’ leunt sterk op groene energie en wereldwijde communicatie, via het ‘Internet of Things’, waarin informatie, energiestromen en logistieke processen samenkomen. De ‘Next Economy’ betekent ook: minder fossiele grondstoffen en meer biobased producten. Dat gaat stap voor stap en dus blijven investeringen in energiezuinige technologieën en energiebesparende maatregelen nodig.”

Slimmer, schoner en sterker

Het huidige college van Gedeputeerde Staten heeft de ambitie Zuid-Holland slimmer, schoner en sterker te maken. Daarom wordt de komende jaren extra geïnvesteerd in innovatieve economie en schone energie, de ‘Next Economy’. Belangrijke voorwaarde om de ambitie te verwezenlijken is om nauw samen te werken met bedrijven, collega-overheden en kennisinstellingen. “We zetten daar overal in de provincie op in, denk aan de Economische Programmaraad Zuidvleugel en het InnovationQuarter. Om de kansen die er zijn beter te benutten, sloten de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag vorige maand een samenwerkingsovereenkomst. Daarmee gaan we zorgen voor de totstandkoming van het warmtenet, verbetering van de bereikbaarheid en het binnenhalen van de World Expo 2025. De provincie sterker maken, onze economie sterker maken en de samenleving sterker maken, dat is waar wij allen voor staan”, aldus Jaap Smit.