Statenontmoeting 2016: topregio van Zuid-Holland maken
"Het roer moet om. De economie in de Zuidelijke Randstad wordt gedomineerd door een sterke, traditionele agro-industriële structuur. Groeipotentieel is er nog steeds, maar alleen als wij onze economie fundamenteel weten te vernieuwen." Dit zei Jaap Smit, commissaris van de Koning van Zuid-Holland in zijn toespraak aan 400 ondernemers, bestuurders en politici tijdens de jaarlijkse Statenontmoeting op 7 oktober 2016.

Investeringsagenda

De provincie Zuid-Holland wil de economie vernieuwen met de Investeringsagenda. Deze ambitieuze agenda werd op 6 juli 2016 aangeboden aan de minister-president door de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, de Drechtsteden, Holland-Rijnland en de Economische Programmaraad Zuidvleugel.

Uitdaging

Jaap Smit: "De Investeringsagenda is een agenda richting onontkoombare transitie en vernieuwing. We vragen het kabinet wel om mee te doen, maar de investeringen gericht op de vernieuwing van onze economie moeten vooral worden opgebracht door het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden in de regio. De uitdaging voor de komende maanden is de agenda om te zetten in een concreet Investeringsprogramma.
Daarbij zetten wij in Zuid-Holland in op een provinciedekkend programma, waarin stad en ommeland zich herkennen. Het roer moet om en gaat ook om. Zo maken we van de Zuidelijke Randstad een topregio."

Broedplaats

De 12e Statenontmoeting werd dit jaar gehouden bij DordtYart in Dordrecht, een broedplaats voor hedendaagse beeldende kunsten, waar  tentoonstellingen worden gehouden en kunstenaars hun ateliers hebben. Vroeger was in deze Biesboschhal Scheepswerf en Machinefabriek De Biesbosch gevestigd.


Video Statenontmoeting 2016