Teylingen pakt kansen op met regio
Voor Teylingen liggen er in de nabije toekomst grote kansen voor ontwikkeling op het gebied van recreatie, natuur, verstedelijking en economie. De gemeente pakt die kansen samen op met de Duin- en Bollenstreek bleek tijdens het ambtsbezoek van Jaap Smit aan de gemeente.

Burgemeester Carla Breuer ontving de commissaris op het station van Sassenheim. Met een financiële bijdrage van de provincie zijn recent extra parkeerplekken gemaakt waardoor nu plaats is voor ruim 500 auto’s. Per dag doen 3.500 reizigers het station aan.

Uitvoering

In gesprek met het college van B&W kwamen natuur en recreatie, duurzaamheid en woningbouw uitgebreid aan de orde. “Teylingen doet veel samen met de Duin- en Bollenstreek. De provincie werkt ook meer en meer aan gebiedsopgaven. We moeten met elkaar de uitvoering in om de transitie van de Greenport Bollenstreek tot een succes te maken, om recreatie, watersport en toerisme te versterken, om de kwaliteit van de Hollandse- en Kennemerduinen te borgen, om de verstedelijking een plek te geven en de bereikbaarheid te verbeteren. De uitdaging ligt in het goed combineren van deze verschillende opgaven. Zodat de regio vooruit gaat en het een prettige plek blijft om te wonen”, aldus Smit. Over die uitdagingen ging ook het gesprek van de commissaris met maatschappelijke organisaties en bedrijven. “Ik vind het belangrijk het maatschappelijk middenveld te spreken. Het gaat er uiteindelijk om hoe we samen de samenleving vormgeven”, zegt de commissaris. Met de fractievoorzitters van de Teylingse gemeenteraad ging de commissaris ten slotte in gesprek over de invloed van samenwerkingsverbanden op het democratisch gehalte van besluitvorming, de ontwikkeling van de lokale democratie, samenwerking met de provincie, jeugdzorg en sociale woningbouw.


smit in teylingen

Carla Breuer, burgemeester van Teylingen, en commissaris Jaap Smit ontmoeten elkaar op station Sassenheim

Volg @zuid_holland op Twitter