Het worden 4 fantastische jaren!
Het is juni, het nieuwe college van Gedeputeerde Staten is gevormd en de oude GS (Gedeputeerde Staten)-leden zijn uitgezwaaid. Provinciale Staten hebben de eerste maanden er alweer opzitten. Zuid-Holland is vol energie een nieuwe periode van 4 jaar ingegaan. Doorbouwend op het fundament dat in de vorige periode is gelegd en met de ambitie om de provincie in de komende jaren nog aantrekkelijker te maken om te wonen, te werken en te recreëren. Op weg naar een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland.

Het nieuwe collegeprogramma is bijzonder goed ontvangen, bijvoorbeeld bij gemeentebestuurders en het georganiseerde bedrijfsleven. Het is toch fantastisch om te merken dat overal in de provincie reikhalzend wordt uitgekeken naar de rol die Zuid-Holland pakt. Met de open houding die het provinciaal bestuur etaleert en in samenspraak met alle geledingen in de maatschappij gaan er kansen komen, daar ben ik van overtuigd: in de ruimtelijke ordening, bij de energietransitie, als het gaat om betere bereikbaarheid, bij economische en sociale innovatie, bij het behoud van erfgoed, het werken aan een schoner milieu en in het openbaar bestuur.  
Ik kijk er erg naar uit met elkaar aan de slag te gaan, in stedelijke regio’s net zo als in landelijke gebieden. Zuid-Holland heeft hoge ambities en het is mijn vurige wens dat wij die, in verbinding met iedereen in de provincie, gaan waarmaken.

Als commissaris van de Koning heb ik het genoegen daarin een mooie, soms ondersteunende, soms sturende rol te mogen vervullen. 
Niemand kan in zijn of haar eentje de ambities omzetten in resultaten; samen kunnen we dat zeker! Het worden 4 fantastische jaren!

Jaap Smit, commissaris van de Koning
juni 2015