Helden
Vrijdag 17 november a.s. vindt de 3e Nationale Heldendag plaats, dit keer in Madurodam. Een initiatief van het Carnegie Heldenfonds. Inmiddels hebben diverse andere organisaties zich bij dit initiatief aangesloten. Het gaat onder andere om de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen en de Kanselarij der Nederlandse Orden. Inmiddels is er een ‘Platform Heldenwaardering’ opgericht waaraan deze  organisaties deelnemen, aangevuld met vertegenwoordigers uit Politie, Krijgsmacht en Brandweer. Gezamenlijk wordt aandacht gevraagd voor de inzet van moedige burgers die op beslissende momenten met gevaar voor eigen leven of goed in de bres springen voor een ander. Die mensen noemen wij helden!

Hun inzet is symbool voor een samenleving waarin wij niet als toeschouwers en consumenten leven, maar als betrokken burgers die gezamenlijk vorm geven aan een vitale samenleving. Een uitspraak die ik vaak gebruik luidt: “Wij zijn als burgers geen consumenten en klanten van overheid en samenleving, maar mede-eigenaren.” Het gaat erom dat wij ‘met elkaar leven’ in plaats van ‘langs elkaar heen leven’! Dat is mijns inziens ook de uitdaging en opdracht in deze tijd om daar nieuwe vormen voor te vinden. Een doorgeschoten individualisering tast de weerbaarheid van onze samenleving aan. Deze mensen die wij op 17 november in het zonnetje zetten, hebben op een beslissend moment niet geaarzeld om voor een ander in de bres te springen en levensreddend op te treden!

Wij zijn in Nederland niet zo van het heldendom en gebruiken die term daarom maar sporadisch. En de mensen om wie het gaat noemen zichzelf geen held. Hun antwoord op de vraag waarom zij hebben opgetreden luidt vaak: “Ik heb er eigenlijk geen moment over nagedacht, ik deed gewoon wat nodig was en van mij gevraagd werd.” Bescheiden mensen die zich niet voorstaan op hun daad. Dat siert hen!

Dit jaar zal opnieuw de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon (een Koninklijke onderscheiding!) worden uitgereikt aan een dappere inwoner van Spijkenisse die optrad tijdens agressie in de metro. Daarnaast worden 2 mensen gedecoreerd door de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen vanwege hun optreden nadat een scootmobiel te water was geraakt. Het Carnegie Heldenfonds zal 6 mensen decoreren onder wie 2 jonge kinderen die geen moment aarzelden toen een kinderwagen te water raakte. Zij redden de baby die daarin lag.

Het belooft een mooie dag te worden waarin ’s ochtends jonge helden hun naam in het beeld van George Maduro mogen graveren. ’s Middags een wervelend programma met dagvoorzitter Art Rooijakkers, Ridder Militaire Willems-Orde Majoor Marco Kroon en Jacobine Geel als sprekers en optredens van laureaten van het Prinses Christina Concours en zangeres Maan.

Het motto van deze bijeenkomst is: ‘Er schuilt een held in iedereen’. Informatie is te vinden op www.carnegiefonds.nl.

Jaap Smit