Curriculum Vitae
F. (Floor) Vermeulen (VVD)

Persoonlijke gegevens

 • Geboren: 31 juli 1984

Opleidingen

 • Bachelor of Arts, departement Politieke Wetenschappen, Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Leiden
 • Honours Class, departement European Law, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden
 • Leiden Advanced Pre-university programme for Top-students, departement Duitse taal en cultuur, Universiteit Leiden
 • Coornhert Gymnasium, Gouda

Eerdere functies

 • 2011-2015 Bestuurder Longfonds Longpatiëntenvereniging
 • 2010-2015 Fractievoorzitter VVD Zuid-Holland
 • 2007-2015 lid Provinciale Staten Zuid-Holland

Nevenfuncties

Als gedeputeerde (qualitate qua)

 • 2015-heden Voorzitter Provinciaal Verkeer en Vervoer Beraad
 • 2015-heden Voorzitter dagelijks en algemeen bestuur Wegschap Tunnel Dordtse Kil
 • 2015-heden Lid algemeen en dagelijks bestuur Omgevingsdienst DCMR
 • 2015-heden Lid rekeningcommissie Omgevingsdienst Haaglanden
 • 2015-heden Plv.-lid algemeen bestuur Recreatieschap IJsselmonde
 • 2015-heden Plv.-lid algemeen bestuur Natuur en Recreatieschap Reeuwijkse Plassen
 • 2015-heden Plv.-lid algemeen bestuur Regionale Ontwikkelings Organisatie Zuidplas
 • 2015-heden Plv.-lid algemeen bestuur Grondbank RZG Zuidplas
 • 2015-heden Lid bestuurlijke adviescommissie mobiliteit IPO
 • 2015-heden Lid kerndelegatie mobiliteit IPO

Privé (non-qualitate qua)

 • 2015-heden Adviseur Algemeen Bestuur VVD Bestuurdersvereniging (voorzitter deelgezelschap Statenleden en Gedeputeerden) (onbezoldigd)
 • 2013-heden Jurylid Ronald E. Waterman Sustainability Award (onbezoldigd)
 • 2014-heden Voorzitter Nederlandse Montessori Vereniging (bezoldigd)

Cursussen

 • 2013-2014 Training campagne, media en presentatie, Ian Marquardt, ALDE Party Campaign Consultant
 • 2009 Workshop Europese Politiek, ROI
 • 2008 Topkadertraining VVD, Haya van Somenrenstichting
 • 2008 Stage Europees Parlement, Jules Maaten MEP
 • 2008 Liberale loopbanen, Haya van Somerenstichting
 • 2004-2005 Masterclass voor politiek talent, VVD Kamercentrale Zuid-Holland Noord
 • 2002 Cursus gemeenteraad, Haya van Somerenstichting