Curriculum Vitae
F. (Floor) Vermeulen (VVD)

Persoonlijke gegevens

 • Geboren: 31 juli 1984

Opleidingen

 • Bachelor of Arts, departement Politieke Wetenschappen, Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Leiden
 • Honours Class, departement European Law, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden
 • Leiden Advanced Pre-university programme for Top-students, departement Duitse taal en cultuur, Universiteit Leiden
 • Coornhert Gymnasium, Gouda

Eerdere functies

 • 2011-2015 Bestuurder Longfonds Longpatiëntenvereniging
 • 2010-2015 Fractievoorzitter VVD Zuid-Holland
 • 2007-2015 lid Provinciale Staten Zuid-Holland

Nevenfuncties

Als gedeputeerde (qualitate qua)

 • 2015-heden Voorzitter Provinciaal Verkeer en Vervoer Beraad
 • 2015-heden Voorzitter dagelijks en algemeen bestuur Wegschap Tunnel Dordtse Kil
 • 2015-heden Voorzitter dagelijks en algemeen bestuur Recreatieschap Voorne Putten Rozenburg
 • 2015-heden Lid algemeen bestuur Omgevingsdienst DCMR
 • 2015-heden Lid rekeningcommissie Omgevingsdienst Haaglanden
 • 2015-heden Plv.-lid algemeen bestuur Recreatieschap IJsselmonde
 • 2015-heden Plv.-lid algemeen bestuur Natuur en Recreatieschap Reeuwijkse Plassen
 • 2015-heden Plv.-lid algemeen bestuur Regionale Ontwikkelings Organisatie Zuidplas
 • 2015-heden Plv.-lid algemeen bestuur Grondbank RZG Zuidplas
 • 2015-heden Lid bestuurlijke adviescommissie mobiliteit IPO
 • 2015-heden Lid kerndelegatie mobiliteit IPO

Privé (non-qualitate qua)

 • 2015-heden Adviseur Algemeen Bestuur VVD Bestuurdersvereniging (voorzitter deelgezelschap Statenleden en Gedeputeerden) (onbezoldigd)
 • 2013-heden Jurylid Ronald E. Waterman Sustainability Award (onbezoldigd)
 • 2014-heden Voorzitter Nederlandse Montessori Vereniging (bezoldigd)

Eerdere nevenfuncties

 • 2014-2016 Lid Cliëntenraad LUMC
 • 2014-2015 Adviseur verkiezingsprogrammacommissie VVD Zuid-Holland
 • 2013-2014 Lid commissie leidraad provincies en waterschappen, VVD Bestuurdersvereniging
 • 2012-2013 Lid bestuur Deltaprofessionals, Vereniging voor Waterstaat en Landinrichting
 • 2010-2015 Voorzitter stichting fractiemedewerkers VVD Zuid-Holland
 • 2010-2015 Adviseur bestuur VVD Provinciecentrale Zuid-Holland
 • 2010-2011 Adviseur verkiezingsprogrammacommissie VVD Zuid-Holland
 • 2007-2015 Adviseur bestuur VVD Kamercentrale Zuid-Holland Noord
 • 2007-2009 Lid algemeen bestuur Recreatieschap Reeuwijkse Plassen
 • 2007-2008 Secretaris verkiezingsprogrammacommissie VVD waterschapscentrale Zuid-Holland
 • 2006-2007 Secretaris verkiezingsprogrammacommissie VVD Zuid-Holland
 • 2006-2007 Lid Faculteitsraad Sociale Wetenschappen, Universiteit Leiden
 • 2006-2007 Voorzitter Studentengroepering Leiden
 • 2005-2008 Lid commissie van advies en bijstand, VVD Kamercentrale Zuid-Holland Noord
 • 2004-2007 Diverse activiteiten, Studievereniging voor Politicologen in Leiden
 • 2004-2006 Lid opleidingscommissie departement Politieke Wetenschappen, Universiteit Leiden
 • 2004-2007 Lid bestuur VVD Kamercentrale Zuid-Holland Noord
 • 2004-2007 Lid Landelijke Commissie Inhoudelijke Discussie VVD
 • 2003-2007 Lid Partijraad VVD
 • 2002-2008 Bestuurslid en vicevoorzitter VVD afdeling Boskoop
 • 2002-2004 Lid medezeggenschapsraad Coornhert Gymnasium Gouda
 • 1998-2002 Lid leerlingenraad Coornhert Gymnasium Gouda

Cursussen

 • 2013-2014 Training campagne, media en presentatie, Ian Marquardt, ALDE Party Campaign Consultant
 • 2009 Workshop Europese Politiek, ROI
 • 2008 Topkadertraining VVD, Haya van Somenrenstichting
 • 2008 Stage Europees Parlement, Jules Maaten MEP
 • 2008 Liberale loopbanen, Haya van Somerenstichting
 • 2004-2005 Masterclass voor politiek talent, VVD Kamercentrale Zuid-Holland Noord
 • 2002 Cursus gemeenteraad, Haya van Somerenstichting