Curriculum Vitae
J.F. (Han) Weber (mr.)

Persoonlijke gegevens

 • Geboren: 2 juli 1967
 • Burgerlijke staat: gehuwd, 2 kinderen

Opleidingen

 • Nederlands recht, Rijksuniversiteit Leiden
 • Staats- en bestuursrecht, Rijksuniversiteit Leiden
 • Vwo

Eerdere functies

 • 2011-2015 lid Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
 • 2004-2011 Public Affairs manager ProRail, bijvoorbeeld onderhouden van contacten met Tweede en Eerste Kamer en de landelijke koepelorganisaties waaronder consumentenorganisaties, IPO, SKVV en VNG. Adviseur van de president-directeur/directie inzake politieke aangelegenheden
 • 1999-2004 Secretaris Beleidsorgaan Openbaar Vervoer (BOV); belangenbehartigingsorganisatie van de 4 grote steden en de kaderwetgebieden als opdrachtgever van het stads- en streekvervoer
 • 1995-1999 Ambtelijk secretaris D66 Eerste Kamerfractie
 • 1987-1994 Ambtelijk secretaris D66 Provinciale Statenfractie Zuid-Holland

Nevenfuncties

Als gedeputeerde (qualitate qua)

 • Voorzitter Warmtealliantie, een samenwerking van de provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Eneco (onbezoldigd).

Privé (non-qualitate qua)

 • Lid Inspirational Board Green Village (onbezoldigd).

Eerdere nevenfuncties

 • 1991-2014 Bestuurslid Haagse Automobiel Club
 • 1994-2007 Lid van de provinciale staten van Zuid-Holland voor D66 waarvan de laatste jaren als fractievoorzitter
 • 2000-2004 Lid Raad van Commissarissen ' Van Dalen Media B.V.'
 • 1991-1994 Lid hoofdbestuur D66
 • 1989-1991 Lid Universiteitsraad RU Leiden
 • 1987-1988 Voorzitter bestuur stichting de Pelikaan (studentensociëteit)
 • 1986-1988 Voorzitter Jonge Democraten regio Midden-Holland