80 jaar Zuid-Hollands Landschap
Op de jubileumdag feliciteerde gedeputeerde Han Weber het Zuid-Hollands Landschap met haar 80-jarig bestaan. Zij vierden hun jubileumdag op 27 september 2014 in het Archeon en markeerden meteen de start van een nieuwe samenwerking met het Archeon. Ruim 300 beschermers, vrijwilligers en genodigden waren daarbij aanwezig.

Han Weber: “Het Zuid-Hollands Landschap heeft in de aanleg en beheer van natuur een belangrijke rol. Samen met het Erfgoedhuis heeft het Zuid-Hollands Landschap een goede start gemaakt in de nieuwe rol als aanspreekpunt en coördinator voor alle vrijwilligers in de leefomgeving. Daarmee is ZHL een van onze belangrijke partners om ons natuurbeleid handen en voeten te geven.”


Han Weber werkbezoek

De heer Houtzagers, dIrecteur ZHL, ondertekent de overeenkomst.