Laatste ronde voor agrarisch natuurbeheer
Han Weber gaf zijn visie op de vernieuwing van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer tijdens het symposium ‘Duurzaam en innovatief natuurbehoud’ ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van Natuur- en landschapsvereniging Den Hâneker.

Tegelijk met de decentralisatie van natuur van het rijk naar provincies kwam ook de boodschap dat het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer in Nederland te weinig oplevert. Rijk, provincie, agrariërs en natuurpartijen moeten afspraken maken over een nieuwe samenwerking om het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer effectiever en efficiënter te maken. Den Hâneker was als één van de eerste verenigingen voor Agrarisch natuur- en landschapsbeheer aan de slag met onderzoeken en proefprojecten om het bestaande stelsel en de bestaande manier van werken te vernieuwen.
Han Weber: “De komende 6 jaar is onze laatste kans om te laten zien dat agrarisch natuurbeheer een effectief middel is om de omstandigheden voor opgroeiende weidevogels te behouden en te verbeteren. En zo de financiering vanuit Europese landbouwmiddelen te behouden.”


kieviet-vogel