5 miljoen voor recreatie Bollenstreek
Han Weber onthulde samen met wethouders Anne de Jong van Hillegom en Knapp van Noordwijkerhout een aantal artist impressions als start van de gebiedsprogramma’s Bollenstreek. Gemeenten, regio Holland Rijnland en de provincie Zuid-Holland investeren  5 miljoen euro in gebiedsprogramma’s  om de Bollenstreek beter toegankelijk te maken voor recreanten. De provincie neemt daarvan € 1.970.000 voor haar rekening.


Gedeputeerde Staten stelden in oktober het Uitvoeringsprogramma Groen 2015 vast. Daarin zijn de afspraken voor de twee gebiedsdeals opgenomen: kwaliteitsimpuls voor het Oosterduinsemeer en een gebiedsprogramma Bollenstreek algemeen. De Duin- en Bollenstreek is een unieke regio met veel toerisme, maar dat voor de eigen inwoners meer mogelijkheden meer kan bieden. De provincie zet zich in voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven met aantrekkelijke groengebieden dichtbij de steden, voldoende ruimte voor flora en fauna en voor een gezonde basis voor agrarisch ondernemerschap. De provincie heeft als doel de beschikbare groene ruimte- in deze omgeving het karakteristieke bollenlandschap en de duinen - beter toegankelijk te maken voor recreanten.