Conferentie Get Connected in Zuid-Holland
De provincie Zuid-Holland organiseerde op 3 maart een bijeenkomst over de veranderende rol van de provincie in een samenleving met steeds meer maatschappelijke initiatieven.

Vanuit de externe partners – gemeenten, ondernemers, kennisinstellingen- kreeg de provincie veel waardering voor de door haar ingezette koers met Netwerkend werken. In het slotdebat bepleitte Han Weber om deze koers door te zetten en voor de grote opgaven tijdig het gesprek met externe partijen aan te gaan.


Meer informatie