Duurzaamheid en innovatie op Goeree-Overflakkee
Op het Deltanetwerk, een netwerk bijeenkomst voor ondernemers en overheden op Goeree-Overflakkee sprak Han Weber over duurzame en innovatieve mogelijkheden op het eiland.

Vanaf 2012 werken de provincie en de gemeente Goeree-Overflakkee samen aan het Integraal Ruimtelijk programma Goeree–Overflakkee. Gericht op het versterken van de regionale economie en het op peil houden van de leefkwaliteit, ondanks ontwikkelingen als vergrijzing, ontgroening en krimp.

Han Weber: “Om de kansen te kunnen pakken moet je blijven leren, ontwikkelen en innoveren. Dat gebeurt op Goeree-Overflakkee op een aantal manieren. Door het extra toevoegen van zand bij de Brouwersdam voor meer recreatieve mogelijkheden. Door het ombouwen van één van de vissersboten van het eiland naar een boot waar ook mensen mee kunnen om te zien hoe vissen in zijn werk gaat.

Voor Goeree is dit een nieuwe markt van “edutainment”. Door de realisatie van de getijdecentrale. Dit zorgt voor verbetering van de waterkwaliteit, groene stroom voor 50.000 huishoudens, spinoff voor de regionale economie en een nieuw icoon van de Nederlandse Deltatechnologie met regionale, landelijke én internationale uitstraling. De technologie die nodig is voor deze laag-vervalgetijdencentrale is nog niet elders beproefd en moet nog ontwikkeld en getest worden. Daarom hoort ook een Tidal test centrum tot de scope van dit project.”