Duurzame Akkerbouw in de Hoeksche Waard
Gedeputeerde Han Weber sprak op 2 juni 2016 op het akkerbouwbedrijf Novifarm in Numansdorp over de verdere verduurzaming van de akkerbouw. Met zijn gesprekspartners van SuikerUnie, Biobased Delta  Zuid-Holland en Novifarm trok hij na afloop de conclusie dat een slimme verbinding van ketenpartners, technologie en ondernemersambitie die verduurzaming echt haalbaar kan maken.

Proeftuinen

Binnenkort wordt het Ambitiedocument  InnovatieAgenda Duurzame Landbouw in Provinciale Staten besproken. En daarbij gaat het onder andere over het starten van proeftuinen voor duurzame innovatie.

Energie aanwezig

Die aanpak van proeftuinen bracht gedeputeerde Han Weber voor een werkbezoek naar de Hoeksche Waard. Daar praatte hij met agrariërs en met vertegenwoordigers van de SuikerUnie en van het netwerk Biobased Delta. Gezamenlijk verkenden zij de verhouding van akkerbouw tot thema’s als bodem, water, bio-economie, decentrale raffinage en de vraag welke verbinding er tussen de ketenpartners moet bestaan om op deze thema’s te kunnen innoveren. In dit gesprek bleek energie aanwezig om aan dergelijke proeftuinen te werken.

Gesprek gaat verder

Ze hebben afgesproken het gesprek met elkaar hierover voort te zetten en te verdiepen. Daarbij hebben ze onder meer uitgesproken dat een duurzame akkerbouw integraal onderdeel is van een duurzaam landschap.


Volg LandschapZH op Twitter