Economische kansen voor het Groene Hart
Hoe benutten we de kansen voor economische ontwikkeling van het Groene Hart? 200 ondernemers, bestuurders van overheden en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties in het Groene Hart bespraken oplossingen voor deze vraag op de conferentie 'Nieuwe verbindingen in de regio'. De economische ontwikkeling in het Groene Hart regio vraagt nu aandacht en actie om de kansen die er zijn ook daadwerkelijk tot uitvoering te brengen. De conferentie moet het vliegwiel zijn voor volgende concrete stappen.

Kansen

In de conferentie gingen de deelnemers in op de mogelijkheden om economische kansen te verzilveren. In de discussie kwamen veel praktische oplossingen naar voren. Ben van Lier van Centric adviseerde: ‘Verbind de traditionele sectoren in het Groene Hart met de hier aanwezige technologie. Zo komt innovatie tot stand.’

Door de relatie met (het zuidelijk deel van) de Randstad te verstevigen wordt innovatie gestimuleerd en de markt voor afnemers en opdrachtgevers vergroot. Zo zijn er bedrijven in het Groene Hart die een aanvulling zijn op logistiek, biobased en greenports, de speerpunten van de zuidelijke Randstad.

Tijdens de conferentie werd het beeld bevestigd dat er veel energie en enthousiasme is onder bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden om te werken aan een vitaler en groener Groene Hart.


Meer informatie