1,6 miljoen voor experimenten toekomst landbouw
Han Weber overhandigde voorzitter Jan Heijkoop van het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) een check van ruim 1,6 miljoen euro voor het programma Systeeminnovatie in de veenweiden. Deze experimenten moeten leiden tot oplossingen voor een landbouwsector in het veenweidengebied met een duurzaam bodem- en watersysteem en economisch perspectief.

Innovaties

Binnen dit programma gaan onder meer agrariërs aan de slag met innovaties. Denkt u hierbij aan innovaties in de melkveehouderij en nieuwe bedrijfsmodellen met andere gewassen, bijvoorbeeld voor de productie van biomassa en een ander waterbeheer. Hiermee werkt de provincie aan een gezonde toekomst voor agrariërs. De landbouw in Zuid-Holland is belangrijk als economische activiteit en als hoeder van het landschap.

De experimenten vinden plaats vanuit de proefboerderij in Zegveld. Dit innovatiecentrum is nu eigendom van Kennistransfer Centrum Zegveld, een coöperatie van voornamelijk boeren. Sjaak Hoogendoorn bedankte Han Weber namens de cooperatie voor de energie en financiële bijdrage aan de aankoop en de exploitatie van het de proefboerderij.

Gedeputeerde Han Weber hecht groot belang aan Kennistransfer Centrum Zegveld en het innovatieprogramma: “Het is belangrijk om zo’n plaats te hebben waar geëxperimenteerd kan worden met mogelijke oplossingen. De agrariër in het Groene Hart heeft een behoorlijk vraagstuk over zijn toekomst op zijn bordje. Door verdroging en oxidatie daalt de bodem, wat met peilverlagingen op lange termijn niet meer is op te lossen. Innovatie is nodig voor groei en innovatie komt alleen bij een gezamenlijke aanpak van de grond. Daarbij is de betrokkenheid van LTO een voorwaarde. Ik ben blij met de start van het innovatieprogramma en complimenteer de betrokken agriërs met deze stap. Ik ben er zeker van dat dit gaat leiden tot waardevolle resultaten.”