Financiële steun maatschappelijke initiatieven
De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) bood in het Zuid-Hollandse provinciehuis hun advies ’Tussen betalen en bepalen’ aan aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister overhandigde vervolgens een exemplaar van het rapport aan Han Weber en wethouder Heleen Mijdam van Leidschendam-Voorburg.

De Rfv is een adviesorganisatie over de verdeling van de financiële middelen van het Rijk over gemeenten en provincies.

Inwoners zijn steeds zelfstandiger en steeds meer betrokken bij hun omgeving. Met publiek geld kunnen initiatieven uitstijgen boven de mogelijkheden van de initiatiefnemers, en zo een beter resultaat bereiken. De Raad voor de financiële verhoudingen deed onderzoek naar deze nieuwe wijzen van samenwerken en wat er verandert in verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken: er is niet langer een vaste relatie tussen betalen en bepalen.

Han Weber: "Ik zie in het advies ook veel parallellen met de Zuid-Hollandse aanpak. De provincie richt de samenwerking met de partijen op het versterken, richten en verbinden van energie en initiatieven in de samenleving. We doen dit door uitproberen in de praktijk. Zo proberen we nieuwe verdienmodellen en financieringsmogelijkheden uit. Een mooi voorbeeld is de Federatie Broekpolder, waar enthousiaste inwoners het beheer van de groene Broekpolder op zich nemen: een nieuwe publiek-private samenwerking."