Getijdencentrale Brouwersdam haalbaar
Het is mogelijk om een doorlaat in de Brouwersdam op te waarderen naar een getijdencentrale. Dat is de belangrijkste conclusie van de verkenning naar de haalbaarheid van een getijdencentrale in de Brouwersdam.

In de volgende stap naar de markt zal daarom energie uit water als belangrijke wens van de publieke partijen onderdeel uitmaken van de uitvraag.

Verkenning

In de zomer van 2013 is het projectbureau Getijdencentrale Brouwersdam van start gegaan met de verkenning. Het projectbureau heeft daarbij ingezet op verschillende aspecten zoals het consulteren van marktpartijen, kennisinstellingen en maatschappelijke partijen en het opbouwen van kennis over de energiemarkt in het algemeen en getijdenenergie in het bijzonder. In het projectbureau werken 5 overheden samen: Rijkswaterstaat, de provincies Zeeland en Zuid-Holland en de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland.


Meer informatie