Krimpenerwaard: Aan de slag in nieuwe samenwerking
De K5-gemeenten, de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard gaan aan de slag met natuur, landbouw en recreatie in de Krimpenerwaard. Dat hebben de partijen bezegeld. Binnenkort wordt ook een gebiedsovereenkomst getekend waarin is vastgelegd hoe alle partijen de opgaven voor natuur, landbouw, water en recreatie samen met gebiedspartners willen realiseren.

Han Weber: “We hebben gezamenlijk een manier gevonden om grote opgaven die in dit gebied liggen voor landbouw, natuur, water en recreatie op te pakken. Ik ben blij met de nieuwe samenwerking waarbij ook de provincie een heldere rol heeft en er ruimte is en blijft voor ondernemen. Ik zie dat het gelukt is op deze manier alle energie in het gebied te mobiliseren.”
Partijen in de Krimpenerwaard en de provincie Zuid-Holland gaan op een andere manier samenwerken aan de ontwikkeling van het gebied. De regie op de uitvoering van de gezamenlijke afspraken ligt nu bij het gebied, dichter bij de praktijk. De gemeenten en het hoogheemraadschap pakken deze handschoen op in een nieuwe Stuurgroep en werken daarbij nadrukkelijk samen met de grondeigenaren, agrarisch ondernemers en met de adviesraad Natuur en Landbouw (ANL), waarin betrokken maatschappelijke partijen zitting hebben.