Markeerbijeenkomst Kustcommunity
Han Weber heette de landelijke kustcommunity welkom op het provinciehuis. Deze bijeenkomst luidde de start in van de volgende fase na Deltaprogramma Kust.

Han Weber: “ De Deltabeslissingen geven ons het kader, nu kunnen we aan de slag. De kust is geen waterveiligheidsopgave alleen, maar een gebiedsontwikkelingsopgave, ook van belang voor recreatie, een prettige leefomgeving en het vestigingsklimaat van (internationale) bedrijven.