Natuurcoöperatie Krimpenerwaard ontvangt certificaat
Gedeputeerde Han Weber heeft het certificaat natuurbeheer uitgereikt aan de Natuurcoöperatie Krimpenerwaard. De Natuurcoöperatie beheert momenteel percelen in de polder Kattendijk en de Nesse waar onder andere weidevogel-, botanisch- en moeras/rietland beheer plaats vindt.

Natuuropgave

Voor de Krimpenerwaard geldt een stevige opgave voor natuur. Want de achteruitgang in biodiversiteit is tot staan gebracht of afgeremd. Maar dat geldt nog niet voor de weidevogels. Daarom wordt het Natuur Netwerk ZH aangelegd: een netwerk van aangesloten natuurgebieden. Doordat soorten in dit netwerk de kans krijgen zich over grotere afstanden te verplaatsen lopen ze minder de kans uit te sterven.


uitreiking-certificaat

Meer informatie