Nieuwe kansen voor het landschap
Startkapitaal voor Stichting Landschapsfonds Holland Rijnland.
"Ons mooie landschap in Holland Rijnland moeten we koesteren en toekomstbestendig beheren en behouden". Dat zegt Mirjam Ateş, de voorzitter van het bestuur van de pas opgerichte Stichting Landschapsfonds Holland Rijnland.

Kees den Ouden (portefeuillehouder Natuur en Landschap Holland Rijnland) voegt daar aan toe: "Door dit Landschapsfonds kunnen particulieren in de regio het landschap onderhouden, beheren en beleefbaar maken. Het Landschapsfonds is een eigentijds instrument om publiek-private samenwerking vorm te geven". Han Weber zegt: "Provincie Zuid-Holland levert graag een financiële bijdrage aan het Landschapsfonds Holland Rijnland voor het beheren en toegankelijk maken van dit mooie landschap. Groen en toegankelijk groen is van belang om een aantrekkelijk vestigingsklimaat te zijn voor bedrijven, voor een prettige leefomgeving, voor onze gezondheid. Gezamenlijk komen we verder, daarom ben ik enthousiast over het fonds en de bestuursleden die zich hiervoor inspannen".


Nieuwe kansen voor het landschap

Meer informatie