Onbekende resten van Atlantikwall in beeld




Wat ligt er - naast de reeds bekende bunkers en muren – nog onder de grond van de verdedigingslinie Atlantikwall?

De Zuid-Hollandse gedeputeerde Han Weber ontving een rapport over de zachte resten van de Atlantikwall die zich nog in de bodem bevinden.

Freie kuste

De Atlantikwall was geen doorgetrokken muur, maar een aaneenschakeling van verdedigingswerken van verschillende grootte en sterkte. Op strategisch belangrijke punten was de verdediging het zwaarst, met grote aantallen betonnen werken. Daartussen was de kust minder sterk verdedigd: de zogenaamde Freie Küste. Op geallieerde luchtfoto’s en historische kaarten van zowel Duitsers als geallieerden is te zien dat ook op die plaatsen volop verdedigingswerken lagen, zoals loopgraven en ingegraven (geschuts)stellingen.


Onbekende resten Atlantikwall

Meer informatie