Overdracht Leidse archeologische vondsten
2500 dozen met Leidse archeologische vondsten droeg Han Weber over aan de Leidse wethouder Robert Strijk. Deze vondsten, verzameld in Leiden tussen 1947 en 1999, zijn via de Rijksdienst van Oudheidkundig Bodemonderzoek in het provinciaal depot terecht gekomen.

De provincie streeft ernaar het archeologisch erfgoed te beschermen, het niet versnipperen en het bij het grotere publiek brengen. Met deze overdracht ontstaat 1 grote, complete Leidse verzameling, die in zijn geheel te gebruiken is voor onderzoek en expositie. De provincie heeft de vondsten de afgelopen jaren bewaard. Nu de gemeente Leiden een extra depot gebouwd heeft kunnen de vondsten door de gemeente zelf beheerd worden.


Overdracht archeologische vondsten

overdracht leidse archeologische vondsten