Polderplan Weids Bloemendaal
Han Weber was aanwezig bij de startbijeenkomst voor de uitwerking en uitvoering van Polderplan Weids Bloemendaal. Onder leiding van de gemeente Waddinxveen hebben 12 partijen een plan gemaakt om polder Bloemendaal als groen recreatie en agrarisch gebied te behouden. De provincie Zuid-Holland heeft een subsidie van € 750.000 verleend voor de planuitvoering. Met deze plannen wordt het beschikbare groen beter toegankelijk gemaakt en worden de omstandigheden voor de landbouw als hoeder van het karakteristieke veenweidelandschap te verbeterd.

De gebiedspartijen hebben zich verenigd in de Projectgroep Weids Bloemendaal en het polderplan opgesteld om op alternatieve, vernieuwende wijze invulling te geven aan het duurzaam beheren en ontwikkelen van de polder. Het Polderplan Weids Bloemendaal heeft tot doel om de recreatieve betekenis van dit deel van het Groene Hart te vergroten, de natuur- en landschapswaarden te behouden en herstellen en de veehouderij als drager van het landschap te behouden.