Provincie trots op vrijwilligers erfgoedlijnen
Han Weber bedankt alle betrokken partijen voor hun inzet bij de erfgoedlijnen. Dat deed hij op de 7e erfgoeddag op 9 oktober in het Scheltemacomplex in Leiden. Zuid-Holland startte 2 jaar geleden met een succesvolle aanpak van het erfgoedbeleid. Dit succes is vooral te danken aan de erfgoedtafels en de ruim 200 vrijwilligers.

Han Weber: "Ik ben trots op u als deelnemers aan de erfgoedtafels. Op wat u in korte tijd en met beperkte middelen hebt neergezet, kan de rest van Nederland jaloers worden. Twee jaar geleden heb ik u voorgehouden dat je van erfgoed ‘erfgoud’ kan maken. Maar dan moet je wat je hebt niet enkel bewaren. Je moet elkaar vertellen dat het er is. Je moet zorgen dat men er bij kan komen. En vooral: er moet wat te beleven zijn." Op die manier draagt erfgoed bij aan een aantrekkelijke provincie om te wonen en als vestigingsplaats voor bedrijven. Met het beperkte budget moest een verschil gemaakt worden. Daarom heeft de provincie Zuid-Holland ervoor gekozen om niet in aparte monumenten te investeren maar zijn er 7 erfgoedlijnen gedefinieerd waar de monumenten hetzelfde historisch verhaal delen.


han-weber-erfgoeddag

Speech Han Weber Erfgoeddag 2014