Stad-land-relatie Midden Delfland
Op het zeer druk bezochtte debat Stad en land Midden-Delfland’ verzorgde Han Weber samen met plaatsvervangend directeur-generaal Roald Laperre van het ministerie van Economische Zaken de inleiding. De Midden-Delfland Vereniging organiseerde dit debat vanuit de zorg om het open en groen houden van Midden-Delfland.

Deze relatie tussen stad en land wordt steeds belangrijker. De trek naar de stad zet door. De stedelingen hebben het omliggende land nodig voor recreatie, gezondheid, biodiversiteit, voedsel en landschap, kortom de kwaliteit van leven. De inwoners van Midden Delfland hebben de stad nodig als afzetgebied voor voorzieningen en als klant.

Han Weber: “Het agrarisch cultuurlandschap van Midden-Delfland heeft een ‘economische waarde’. Voor het behoud van de kwaliteiten van Midden Delfland heeft de provincie Midden-Delfland als bufferzone aangewezen in de Visie Ruimte en Mobiliteit. Het beschermingsregime in de nieuwe ruimtelijke visie biedt meer recreatieve mogelijkheden. Ook heeft de provincie Zuid-Holland het Hof van Delfland opgericht om de samenwerking tussen overheden te versterken om de kwaliteit van dit unieke gebied op langere termijn te borgen. Daarnaast is ook geïnvesteerd: vanaf 2009 is er 20 miljoen euro uit de provinciale kas in het groen van Hof van Delfland terecht gekomen. De gemeenten, stichtingen en overheden hebben dit in de gebiedsafspraken in de opeenvolgende Uitvoeringsprogramma’s Groen aangevuld met 15 miljoen euro cofinanciering. “

De samenwerking van de gemeenten, en de regio’s Rotterdam en Den Haag op het gebied van groen krijgt een vervolg in de landschapstafel Hof van Delfland. Hier worden wensen en initiatieven verbonden en afgewogen. En doet de provincie zaken met de regio om de gelden uit het Uitvoeringsprogramma Groen te verdelen.