Wateragenda: effectieve implementatie Bestuursakkoord Water
De bestuurders van de Zuid-Hollandse waterschappen blikten samen met gedeputeerde Han Weber en Jaap Smit, commissaris van de Koning, terug op 3 succesvolle jaren van samenwerking. Zij deden dit tijdens de Zuid-Hollandse Waterschapsdag op 16 februari 2015.

In 2012 werd een gezamenlijke Wateragenda opgesteld waarmee uitwerking is gegeven aan het landelijke Bestuursakkoord Water (BAW) uit 2011. Tijdens de Waterschapsdag is de Wateragenda feestelijk afgerond met de uitreiking van een folder waarin de effecten en resultaten zijn samengevat.


Meer informatie