Zakkendragershuis Schiedam gerestaureerd
Han Weber sloot samen met de Schiedamse wethouder Marcel Houtkamp de renovatie feestelijk af door de klok te luiden. Zo konden alle Schiedammers horen dat het huisje weer in gebruik genomen is.Het Schiedamse Zakkendragershuis, van oudsher de thuisbasis van het zakkendragersgilde, heeft een grondige restauratie ondergaan.

De provincie wil monumenten beschermen, behouden en benutten en verleende daarom subsidie voor de restauratie. Het Zakkendragershuis is onderdeel van de erfgoedlijn Trekvaarten en vertelt het verhaal van transport en economie in de 17e en 18e eeuw. Binnen de provinciale Erfgoedlijn trekvaarten wordt ingezet op versterking en behoud van de belangrijke waterinfrastructuur langs de Schie, Vliet en Haarlemmer Trekvaart.

Naast de opening van het Zakkendragershuis bezocht Han Weber ook de resultaten van andere projecten waarbij de provincie in Schiedam betrokken is. Zo is de restauratie van het interieur van de Havenkerk in volle gang. Deze restauratie wordt mogelijk gemaakt door de subsidies van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de provincie Zuid-Holland. Ook de restauratie van de Appelmarktbrug die binnenkort start, is mogelijk dankzij een bijdrage vanuit de provinciale Erfgoedlijn trekvaarten.