Ambtsbezoeken en speeches
De commissaris van de Koning, de heer Jaap Smit, is vaak aanwezig bij openingen en bijeenkomsten over allerlei onderwerpen. Regelmatig houdt hij daar ook een toespraak. Op deze pagina staat een overzicht van de bijeenkomsten waar de heer Smit heeft gesproken.

Ook op deze pagina staan de nieuwsberichten naar aanleiding van de officiële werkbezoeken van de commissaris. Jaarlijks bezoekt hij zo’n tien à vijftien gemeenten in de provincie Zuid-Holland. Hij spreekt dan met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders over actuele ontwikkelingen in de gemeente, regio en provincie.

Er zijn helaas geen resultaten.

Ambtsbezoek van de CdK in beeld