Veteranendag 2018
Zaterdag 30 juni vindt opnieuw de jaarlijkse Veteranendag in Den Haag plaats. Daaraan voorafgaand organiseren veel gemeenten lokale evenementen waarin hun veteranen centraal staan. Dat is een goede en belangrijke zaak!

Sinds enige tijd maak ik deel uit van het Nationaal Comité Veteranendag en op 15 juli zal ik de voorzittershamer van dit belangrijke comité overnemen van de huidige voorzitter Boele Staal. In de 11 jaar van zijn voorzitterschap is deze dag uitgegroeid tot het jaarlijkse moment waarop ‘onze veteranen’ in de ‘spotlights’ worden gezet. En terecht, wat onderstreept wordt door de resultaten van onderzoek waaruit blijkt dat 83% van onze samenleving hier zo over denkt.

Sinds de opschorting van de opkomstplicht in de jaren 90 van de vorige eeuw is onze krijgsmacht ‘verder van ons af komen te staan’. Zelf heb ik in de jaren ‘88 – ‘92’ in Seedorf (Duitsland) indrukwekkende ervaringen opgedaan in de tijd waarin jongeren nog ‘voor hun nummer’ moesten opkomen. Iedereen had wel een familielid, een buurjongen of vriend die als dienstplichtige onder de wapenen moest. Dat maakte de maatschappelijke betrokkenheid bij onze militairen groot. Het leger was van ons allemaal.

Nu wordt de keuze voor het leger veelal gezien als een persoonlijke keuze waarbij risico’s horen en mensen kiezen voor een vak of een ‘bedrijf’. Dat heeft ons een professioneel leger opgeleverd, maar tegelijkertijd zijn onze soldaten daardoor verder van de burger verwijderd geraakt.

Veteranendag herinnert ons eraan dat de krijgsmacht en zij die daarin werkzaam zijn, van ‘ons allemaal is’. Vrede en veiligheid is niet iets wat wij uitbesteden aan een bedrijf, maar is een verantwoordelijkheid van ons als samenleving! Het is daarom een groot goed dat er mensen onder ons zijn die namens ons allen - en als het erop aan komt voor ons allen -, in vaak zeer moeilijke en gevaarlijke situaties optreden. Dat doen ze op basis van politieke, democratische besluitvorming namens ons allen, want zo werkt dat in onze democratie.

Vrede en veiligheid zijn geen gratis artikelen, zoals je haast zou gaan denken in een land waar sinds lange tijd geen oorlogen hebben gewoed. Maar kijken we in de wereld om ons heen, dan zien we dat het geen vanzelfsprekendheid is. Vrede en veiligheid vragen om inzet en onderhoud en soms moet er voor worden gevochten, dichtbij, maar ook ver weg. Omdat datzelfde ‘ver weg’, ook dichtbij kan zijn of komen.

Publieke erkenning en waardering zijn de sleutelwoorden in het werk van het Nationaal Comité Veteranendag. En dat wordt tijdens de Nederlandse Veteranendag gevoeld door veteranen zelf en ons als samenleving. Veteranen verdienen ons respect en onze waardering en waar nodig goede zorg.

Jaap Smit