Curriculum Vitae
J. (Jaap) Smit (drs.)

Persoonlijke gegevens

  • Geboren: 8 maart 1957
  • Burgerlijke staat: gehuwd, 2 kinderen

Opleidingen

  • 1970 - 1976 Gymnasium B, diploma. Christelijk Lyceum. Dr. W.A. Visser ’t Hooft te Leiden.
  • 1976 - 1983 Doctoraal Theologie 4, bijvak Massacommunicatie en PR. R.U. Leiden en Utrecht.
  • 1990 - 1992 Klinisch Pastorale Vorming, Reinier van Arkel in Vught (voortgezette opleiding in counseling en pastorale vaardigheden).
  • 1997 International Executive Program. INSEAD Fontainebleau (‘Mini MBA’).

Eerdere functies

  • 2010 - 2013 Voorzitter vakcentrale CNV.
  • 2003 - 2010 Directeur/bestuurder Stichting Slachtofferhulp Nederland.
  • 2004 - 2010 President Victim Support Europe.
  • 2001 - 2003 Senior Adviseur, Andersson Elffers Felix.
  • 1994 - 2001 Management Consultant, KPMG.
  • 1992 - 1997 Predikant Nederlandse Hervormde gemeente te Heemstede.
  • 1988 - 1992 Geestelijke Verzorger Koninklijke Landmacht te Seedorf (Duitsland).
  • 1984 - 1988 Predikant Nederlandse hervormde gemeente te Ellecom en de Steeg.
  • 1979 - 1984 Docent godsdienst en levensbeschouwing, Christelijk Lyceum Dr. W.A. Visser ’t Hooft te Leiden.

Nevenfuncties

  • 2015 - heden Lid van de Raad van Advies Volksbank bezoldigd
  • 2015 - heden Voorzitter Adviesraad Stichting Vliegramp MH17 onbezoldigd
  • 2016 - heden Voorzitter Raad van Toezicht Bartiméus bezoldigd
  • 2016 - heden Voorzitter SBI - Prinsjesdagontbijt onbezoldigd
  • 2017 - heden Voorzitter van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) onbezoldigd
  • 2018 - heden Voorzitter Nationaal Comité Veteranendag onbezoldigd
  • 2018 - heden Voorzitter Raad van Toezicht Verwey-Jonker Instituut onbezoldigd

Als commissaris van de Koning (qualitate qua)

  • Voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland onbezoldigd
  • Voorzitter Carnegie Heldenfonds onbezoldigd
  • Vicevoorzitter Nationaal Comité 4 en 5 mei onbezoldigd

Eerdere nevenfuncties

  • 1997 - 2002 Gastdocentschap INSEAD Fontainebleau.
  • 1996 - 2001 Gastdocentschap seminarie van N.H. kerk, Hydepark te Doorn.
  • 2001 - 2006 Programmamanagement IBO Permanent, IBO Zeist.
  • 2000 - 2010 Gastdocentschap de Baak, management centrum VNO-NCW.
  • 1999 - 2002 Gastdocentschap HES Rotterdam.
  • 2011 - 2017 Voorzitter Raad van Toezicht van Het Balletorkest, voorheen Holland Symfonia.
  • 2012 - 2017 Voorzitter Raad van Toezicht UniNZV/Edukans.
  • 2017 - 2018 Lid Nationaal Comité Veteranendag.

Bestuurslidmaatschappen

  • 1998 - 2005 Voorzitter Raad van Toezicht Stichting de Rode Hoed in Amsterdam.
  • 1999 - 2001 Lid dagelijks bestuur Stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland.
  • 1997 - 2001 Voorzitter bestuur en mede-oprichter muziekvereniging Symfonisch Blaasorkest Heemstede.
  • 2006 - 2010 Voorzitter bestuur en mede oprichter Stichting Keurmerk Letselschade.
  • 2003 - 2010 Lid bestuur Stichting Letselschade Raad.
  • 2010 - 2013 Lid dagelijks bestuur SER.
  • 2010 - 2013 Penningmeester Stichting van de Arbeid.
  • 2010 - 2013 Voorzitter bestuur Slotemaker de Bruine Instituut.
  • 2010 - 2013 Lid bankraad DNB.
  • 2010 - 2013 Lid adviesraad stichting GAK.
  • 2011 - 2013 Vice voorzitter Raad van Toezicht Forensische Zorgspecialisten.
  • 2010 - 2013 Lid Raad van Toezicht Initiatief Duurzame Handel (IDH).
  • 2012 - 2013 Lid Raad van Toezicht Hogeschool Windesheim.
  • 2012 - 2013 Lid adviesraad SNS Reaal.
  • 2012 - 2013 Lid adviesraad Verbond van Verzekeraars.