Jeannette Baljeu (VVD)
Jeannette Baljeu is lid van het college van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie.

“De financiën gezond en het Zuid-Hollandse water ook. Werken aan een goede toekomst voor haven en industrie. Een stevige ankerpositie in Nederland, de EU en internationaal. Voor alle Zuid-Hollanders en een beter Zuid-Holland doe ik elke dag m’n best!”


Agenda