Curriculum Vitae
J.N. (Jeannette) Baljeu (drs.)

Persoonlijke gegevens

 • Geboren: 7 augustus 1967
 • Burgerlijke staat: gehuwd

Opleidingen

 • Economie, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • H.E.S. Rotterdam, Specialisatie Economisch-Juridisch, Rotterdam

Functies

 • 2017 - heden lid Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
 • 2015 - 2017 algemeen directeur bij SBRCURnet
 • 2014 – 2015 fractievoorzitter VVD gemeenteraad Rotterdam
 • 2010 - 2014 wethouder haven, verkeer en regionale economie van

Gemeente Rotterdam

 • 2006 – 2009 wethouder verkeer, vervoer en organisatie van Gemeente Rotterdam
 • 2005 – 2006 portefeuillehouder deelgemeente Hoek van Holland
 • 2002 – 2005 raadslid deelgemeente Kralingen-Crooswijk
 • 1995 – 2005 diverse functies bij Ministerie van Economische Zaken

Nevenfuncties

Privé (onbezoldigd)

 • 2016 –  heden lid bestuur Stichting De Doelen Steunfonds, Rotterdam
 • 2015 –  heden Voorzitter Comité van Aanbeveling, Peoples Business, beurs WTC Rotterdam
 • 2003 – heden Debat- en Communicatietrainer, Haya van Sommeren Stichting (VVD)
 • 2000 –  heden Lid bestuur Stichting Holland Debate

1.1 Eerdere nevenfuncties

 • 2014 – 2017 Vicevoorzitter Hoofdbestuur VVD Nederland, Den Haag onbezoldigd
 • Mei 2014 – juli 2015 Gemeenteraadslid Rotterdam
 • 2009 – 2011 Voorzitter Strategisch Beraad Verkeersinformatie en Verkeersmanagement

1.2 Nevenfuncties vanuit wethouderschap

 • 2010 – 2014 Voorzitter Deltri-Platform
 • 2010 – 2014 Voorzitter EFRO West-Nederland
 • 2010 – 2014 Lid Dagelijks Bestuur DCMR
 • 2006 – 2014 Voorzitter Verkeer & Vervoerwethouders uit stadsregio’s (SKVV)
 • 2008 – 2009 Lid Onderhandelingsdelegatie CAO Gemeenten namens VNG.